1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมส่วนการบังคับบัญชาติดตามผลและรับฟังข่าวสา…

การประชุมส่วนการบังคับบัญชาติดตามผลและรับฟังข่าวสารสำคัญ ฉก.พญานาคราช ครั้งที่ 3/2567

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์บุญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมส่วนการบังคับบัญชาติดตามผลและรับฟังข่าวสารสำคัญ ฉก.พญานาคราช ครั้งที่ 3/2567 โดยมีพันเอก รวิรักษ์ สัตตบุศย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1403 ชั้น 4 อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Related
แชท
Skip to content