1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. ลงพื้นที่รับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ป…

ลงพื้นที่รับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหาอุปสรรคหารือแนวทางแก้ไขการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานด้านยางพาราและผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่รับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหาอุปสรรค หารือแนวทางแก้ไขการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานด้านยางพาราและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน การผลิตน้ำยางสด การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา โดยมีนางสาวตรียนัย ตุงคะเสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

Related
แชท
Skip to content