1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การต้อนรับและร่วมการหารือกับที่ปรึกษาด้านการเกษตรข…

การต้อนรับและร่วมการหารือกับที่ปรึกษาด้านการเกษตรของสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้การต้อนรับและร่วมการหารือกับ Ms. Kelly Stange ที่ปรึกษาด้านการเกษตรของสหรัฐอเมริกา และ Mr. Jack A. Bobo หัวหน้าศูนย์และผู้อำนวยการสถาบันระบบอาหารแห่งมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ ในประเด็นการขับเคลื่อนงานวิจัย มุมมองด้านกฎระเบียบของการปรับแต่งจีโนม และการสนับสนุนด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

Related
แชท
Skip to content