1. Home
  2. »
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. »
  5. กรมวิชาการเกษตร ทีมเฉพาะกิจพญานาคราช บุกจับ ไกลโฟเ…

กรมวิชาการเกษตร ทีมเฉพาะกิจพญานาคราช บุกจับ ไกลโฟเซต สำแดงการนำเข้าเท็จ 139,800 ลิตร มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท ตามนโยบาย รมว เกษตร เข้มปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

Related
Skip to content