1. Home
  2. »
  3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  4. »
  5. ตอนที่ 7 ออกอากาศ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ปุ…

ตอนที่ 7 ออกอากาศ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ปุ๋ยหมักเติมอากาศทดแทนปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตอนที่ 7 ออกอากาศ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ปุ๋ยหมักเติมอากาศทดแทนปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต จังหวัดฉะเชิงเทรา

Related
แชท
Skip to content