1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน) ลงพื้…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดน่านร่วมกับ คณะร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวจงรัก อิ่มใจ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 และคณะ สวพ .1 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับ คณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า จุดที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
จุดที่ 2 จุดก่อสร้างประตูฝายสมุนอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จุดที่ 3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน จุดที่ 4 หอประชุมโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดย กรมวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง

  • การป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน
  • การพัฒนาและระบบการผลิตกาแฟอะราบิกาอย่างยั่งยืน
  • กาแฟอะราบิกาพันธุ์เชียงราย 1 และเชียงราย 2
  • โครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย

ปี 2567 (TCE2024 Thailand Best Coffee Beans) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Related
แชท
Skip to content