1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพั…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ร่วมทั้งเข้าเยี่ยมชมแปลงกาแฟโรบัสต้าของเกษตรกร อำเภอเวียงสา โดยมอบเชื้อราบิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า (DOA-B18) สำหรับควบคุมมอดเจาะผลกาแฟ และแหนแดงให้แก่เกษตรกร และพบปะเกษตรกรได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในโครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ครั้งที่ 3 ปี 2566 ประเภทกาแฟโรบัสตา ณ โรงคั่วกาแฟ น น่าน Lab & Roastery

Related
แชท
Skip to content