1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการแปรรูปยางแผ่นอบแห้งของกลุ่มสหก…

ลงพื้นที่เยี่ยมชมการแปรรูปยางแผ่นอบแห้งของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จำกัด จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการยกร่างมาตรฐานยางแผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียม และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการแปรรูปยางแผ่นอบแห้งของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จำกัด จังหวัดตรัง เพื่อชมกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ และกระบวนการผลิตยางอบแห้งเกรดพรีเมี่ยม ( ADS ) การคัดคุณภาพและตรวจสอบคุณลักษณะทางเคมีและทางฟิสิกส์ และเข้าเยี่ยมชมโรงผลิตยางแผ่นดิบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง รวมทั้งตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง และได้เยี่ยมชมแปลงขยายพันธุ์สะตอตรัง 1 แปลงแม่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม แปลงวิจัยปรับปรุงพันธุ์สะตอ แปลงขยายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม และนิทรรศการขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกร

Related
แชท
Skip to content