1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การอภิปราย สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเ…

การอภิปราย สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางแผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการอภิปราย สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางแผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียม ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ร่วมกับรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application: Zoom Cloud Meetings โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Related
แชท
Skip to content