หลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

ชนิดพืชเอกสาร wordเอกสาร pdf
กระถินณรงค์คลิก
กล้วยคลิกคลิก
กล้วยไม้สกุลแคทลียาคลิกคลิก
กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซีสคลิกคลิก
กล้วยไม้สกุลแวนด้าคลิกคลิก
กล้วยไม้สกุลหวายคลิกคลิก
กลุ่มมะปรางคลิก
กะหล่ำปลีคลิกคลิก
แก้วกาญจนาคลิก
ขนุนคลิก
ข้าวคลิกคลิก
ข้าวโพดคลิกคลิก
คะน้าคลิกคลิก
งาคลิก
เงาะคลิกคลิก
ชวนชมคลิกคลิก
แตงกวา/แตงร้านคลิกคลิก
แตงเทศผิวเรียบและแตงเทศลายนูนคลิก
แตงโมคลิกคลิก
ถั่วเขียวคลิกคลิก
ถั่วเขียวผิวดำคลิกคลิก
ถั่วแขกคลิกคลิก
ถั่วฝักยาวคลิกคลิก
ถั่วเหลืองคลิกคลิก
ทุเรียนคลิกคลิก
น้อยหน่าคลิกคลิก
บวบเหลี่ยมคลิกคลิก
บอนสีคลิกคลิก
บัว (ปทุมชาติ)คลิกคลิก
บัว (อุบลชาติ)คลิกคลิก
เบญจมาศคลิกคลิก
ปาล์มน้ำมันคลิกคลิก
โป๊ยเซียนคลิกคลิก
ผักกาดกวางตุ้งคลิกคลิก
ผักกาดหอมคลิกคลิก
ผักกาดหัวคลิกคลิก
ผักบุ้งคลิกคลิก
ฝรั่งคลิกคลิก
ฝ้ายคลิก
พริกและพริกยักษ์หรือพริกหวานคลิกคลิก
พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียคลิกคลิก
ฟักทองคลิกคลิก
ฟัก/แฟงคลิก
มะขามคลิก
มะเขือคลิกคลิก
มะเขือเทศคลิกคลิก
มะนาวไทยคลิกคลิก
มะเฟืองคลิกคลิก
มะม่วงคลิกคลิก
มะระคลิกคลิก
มะละกอคลิกคลิก
มันเทศคลิกคลิก
มันสำปะหลังคลิกคลิก
ไม้ดอกสกุลขมิ้นคลิกคลิก
ไม้ดอกสกุลหน้าวัวคลิกคลิก
ยางพาราคลิกคลิก
ยูคาลิปตัสคลิกคลิก
ลั่นทมคลิกคลิก
ลำไยคลิกคลิก
ลิ้นจี่คลิกคลิก
ส้มเขียวหวานคลิกคลิก
ส้มโอคลิก
สักคลิก
สับปะรดคลิก
หญ้าเนเปียร์คลิก
หญ้าแฝกคลิก
หน้าวัวใบคลิกคลิก
หยกคลิกคลิก
อ้อยคลิกคลิก