หลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

ชนิดพืชเอกสาร wordเอกสาร pdf
กระถินณรงค์คลิก
กล้วยคลิกคลิก
กล้วยไม้สกุลแคทลียาคลิกคลิก
กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซีสคลิกคลิก
กล้วยไม้สกุลแวนด้าคลิกคลิก
กล้วยไม้สกุลหวายคลิกคลิก
กลุ่มมะปรางคลิก
กะหล่ำปลีคลิกคลิก
แก้วกาญจนาคลิก
ขนุนคลิก
ข้าวคลิกคลิก
ข้าวโพดคลิกคลิก
คะน้าคลิกคลิก
งาคลิก
เงาะคลิกคลิก
ชวนชมคลิกคลิก
แตงกวา/แตงร้านคลิกคลิก
แตงเทศผิวเรียบและแตงเทศลายนูนคลิก
แตงโมคลิกคลิก
ถั่วเขียวคลิกคลิก
ถั่วเขียวผิวดำคลิกคลิก
ถั่วแขกคลิกคลิก
ถั่วฝักยาวคลิกคลิก
ถั่วเหลืองคลิกคลิก
ทุเรียนคลิกคลิก
น้อยหน่าคลิกคลิก
บวบเหลี่ยมคลิกคลิก
บอนสีคลิกคลิก
บัว (ปทุมชาติ)คลิกคลิก
บัว (อุบลชาติ)คลิกคลิก
เบญจมาศคลิกคลิก
ปาล์มน้ำมันคลิกคลิก
โป๊ยเซียนคลิกคลิก
ผักกาดกวางตุ้งคลิกคลิก
ผักกาดหอมคลิกคลิก
ผักกาดหัวคลิกคลิก
ผักบุ้งคลิกคลิก
ฝรั่งคลิกคลิก
ฝ้ายคลิก
พริกและพริกยักษ์หรือพริกหวานคลิกคลิก
พืชสกุลดาวเรืองคลิกคลิก
พืชสกุลบานชื่นคลิกคลิก
พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียคลิก
ฟักทองคลิกคลิก
ฟัก/แฟงคลิก
มะขามคลิก
มะเขือคลิกคลิก
มะเขือเทศคลิกคลิก
มะนาวไทยคลิกคลิก
มะเฟืองคลิกคลิก
มะม่วงคลิกคลิก
มะระคลิกคลิก
มะละกอคลิกคลิก
มันเทศคลิกคลิก
มันสำปะหลังคลิกคลิก
ไม้ดอกสกุลขมิ้นคลิกคลิก
ไม้ดอกสกุลหน้าวัวคลิกคลิก
ยางพาราคลิกคลิก
ยูคาลิปตัสคลิกคลิก
ลั่นทมคลิกคลิก
ลำไยคลิกคลิก
ลิ้นจี่คลิกคลิก
ส้มเขียวหวานคลิกคลิก
ส้มโอคลิก
สักคลิก
สับปะรดคลิก
หญ้าเนเปียร์คลิก
หญ้าแฝกคลิก
หน้าวัวใบคลิกคลิก
หยกคลิกคลิก
อ้อยคลิกคลิก